fredag 17 maj 2013

Vecka 20

I tisdags hade klass 4 och 5 på Gripsholmsskolan besök av Arne Trageton från Norge. Arne är forskare, pedagog och lärarutbildare vid högskolan i Stord/Haugesund. Han är författare till boken "Att skriva sig till läsning". I boken presenterar Arne en ny syn på den första läs- och skrivinlärningen. Tala, lyssna, skriva och läsa kopplas tätare samman med datorn som verktyg. Boken bygger på ett treårigt forskningsprojekt där elever i 14 klasser från fyra nordiska länder deltagit. Boken handlar om att skolan borde satsa på att låta barnen börja lära sig skriva på datorn först och vänta med formell inlärning av handskrift. Han menar att det finns 30-års forskning som bestyrker att det är enklare att lära sig skriva än att läsa. Han säger att skolor på många håll idag lär barnen läsa bokstäver först eftersom de har så svårt att forma och skriva bokstäver. Han uppmanar lärare att istället låta barnen skriva bokstäver på datorn eftersom de då inte behöver forma dem själva. Bokstäverna barnen då skriver ser precis ut som i böckerna och tidningarna. Han säger att datorn är ett mycket enklare skrivredskap än blyertspennan och menar att barnen genom att få leka på tangentbordet ökar skriv- och läsglädjen och de slipper kämpa med motoriken.

Arne filmade och intervjuade några elever i klassen och fick samtidigt ta del av några av våra keynotepresentationer och berättelser. Han fick också se när eleverna skrev speedskrivning med den av eleverna valda rubriken "Rymdapor". Han var väldigt nöjd med det han fick se och tyckte bl.a. att eleverna var så duktiga på att producera text. Han gav också fina förslag på hur man kunde vidareutveckla skrivandet i klassen.


På slöjden har det denna vecka varit tillverkning av ett hemligt projekt som går under namnet MP-13.


I övrigt är stafettkarnevalsträningen i full gång och nästa vecka bär det av mot Helsingfors med ett stort gäng förväntansfulla löpare och lärare. Spännande!

Trevlig helg!
Christel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar