torsdag 24 mars 2011

Stafettkarnevalen, dans och rädslor

Tre av flickorna i 3:an skriver:

Vi har tränat stafet med Long. Och det var världens roligaste.

Vi gjorde: Många övningar..

Roliga var dom!. Klara.

Vi har börjat med att träna det är jätte kul,sen har vi börjat med klockan i matten. vi längtar efter Stafetkanrnevalen!! det är kul att träna med Long han är duktig på att träna oss det är lite jobbigt men det ska det vara!! Virginia.

Stafetkanrnevalen är den 19 maj till 22 maj dessutom fyller jag år den 16 maj hihi! Åsa.Dans

Eva från Dans i Sörmland träffar eleverna under fyra lektionspass. Eleverna får röra på sig på olika sätt till musik. Det kommer att bli en föreställning framöver där klass 3:s tema är Sopberg och sopsortering. Temat för vårterminen är Hållbar utveckling och därför passar sopsortering helt ypperligt. Musiken gillar eleverna, Eva är verkligen med i tiden eftersom hon valt att använda den högaktuella låten Popular med Eric Saade. Det ska bli "popular" att sortera sopor helt enkelt. Eleverna kommer att få klä ut sig till bl a troll, vättar, älvor, skogsrå och häxor. Vi väntar med spänning på föreställningen den 13 april.


Kommunikation och rädsla

Kommunikation bland oss mänskor är så viktigt både bland barn och vuxna. I skolan jobbar vi ständigt med att lära barnen kommunicera. Vi strävar efter en öppen och rak kommunikation, där eleverna ska respektera varandras åsikter och respektera de olika personligheterna som finns. När man är trött och inte tänker efter händer det lätt att man säger något opassande och att ens kroppsspråk, miner och gester kan tolkas som negativt i betraktarens ögon. Då uppstår det lätt missförstånd och det kan bildas schismer. Ibland styrs kommunikationen av olika rädslor som kan handla om att inte bli omtyckt, att inte duga, att verka dum, att bli osams, att inte ha någon att leka med på rasten.


Genom dagliga samtal i klassen, personliga samtal med olika lärare och elever samt eq-undervisningen (tjej- respektive killgrupp) jobbar vi ständigt med att få ett så trivsamt skolklimat som möjligt. Och det bästa är att vi ser resultat. Självklart går det ibland bättre och ibland sämre, men det viktigaste är väl ändå att vi är på väg i rätt riktning och att vi ALLA är på väg åt samma håll som i Gripsholmsskolans lystringssång: Vi på skolan hjälper varann...


PÅ fredag eftermiddag och på lördag kommer hela personalen att få fortbildning med temat Trivsam skola. Det handlar just om detta att få verktyg till att förebygga och bygga upp ett trivsamt skolklimat.

Inom de närmsta veckorna kommer eleverna på skolan i samarbete med Renata fundera kring rädslor och hur vi kan övervinna dessa. Vi börjar i klassen med diskussioner, därefter får eleverna skriva ner sina rädslor på sina datorer. Slutligen presenterar vi dessa för Renata i mitten av april.

Vilken är din rädsla och hur kan du bli vän med den?


/Magister Stefan :)

torsdag 10 mars 2011

Utvecklingssamtal


Nu har alla varit på utvecklingssamtal. Det känns betydelsefullt att under vår och höst träffa elev, föräldrar och lärare tillsammans och diskutera trivsel skolan. Eleverna fick själva berätta om hur de upplever sin situation i skolan utgående från en blankett där man kunde fylla i glad gubbe, mellanglad eller sur gubbe. Jag tror det är viktigt att eleverna lär sig att reflektera över sin egen trivsel och så kan vi på utvecklingssamtalet fundera på vad vi kan göra för att det ska bli ännu bättre. Intressant att följa med elevernas utveckling. Nu kunde de själva berätta om hur de fyllt i blanketten och jag som lärare och föräldrarna bara lyssnade.

Tanken med den andra blanketten var att se på hur eleven är delaktig i skolan på olika sätt genom att ta ansvar, initiativ och visa på sin kreativa förmåga. Eleverna fick här lära sig nya ord såsom självtillit, initiativ och kreativ. Eleven fick först berättade sin synpunkt och därefter berättade jag som lärare hur jag anser att elevens delaktighet syns i skolan. Ofta tyckte vi likadant vilket är skönt, men ibland fick jag som lärare berätta om hur jag upplever situationen. Jag strävar efter att eleverna ska bli självmedvetna om hur de uppför sig och hur de tar ansvar för då är det också lättare att utvecklas och ändra på beteenden till det bättre.

Alla elever fick IUP (individuell utvecklingsplan) där jag som klasslärare fyllt beskrivning i elevernas uppförande, arbete, styrkor, framsteg och träningsmöjligheter. I varje ämne har respektive lärare fyllt i omdömen. Jag tror och hoppas att IUP:na är till hjälp för eleverna och föräldrarna att bli medvetna om skolgången och kunna bilda nya mål för att utvecklas. Innan samtalet avslutas skriver vi tillsammans sociala och kunskapsmål där elevens åsikter är det primära. Eleven, föräldrarna och klassläraren skriver under överenskommelsen.

Jag tackar för det öppna diskussionsklimatet jag upplever oss ha mellan föräldrar, elever och lärare!

Trevlig helg!
Klasslärare Stefan

fredag 4 mars 2011

Vecka 9Killarna & tjej spelade fotboll. Tjejerna van en gång & killarna van alla andra gånger Amanda.
Snön har smelt och vi alla längtar efter våren!...
I måndags var Maria som vikarie det var kul. Klara.
Vi har målat NORRSKEN.Silke:P
Vi är glada att det är helg nu:)Virginia.
Vi hade vikarie på måndagen:) Åsa
Vi hade Matte prov. Felix
Snön har börja smälta. Gustaf
Vi har skrivit om drömäventyr.Vidar
Vi har åkt pulka.Emil
Vi har städat Laura
Vi har pimplat och vi fick fisk. Elias