torsdag 10 mars 2011

Utvecklingssamtal


Nu har alla varit på utvecklingssamtal. Det känns betydelsefullt att under vår och höst träffa elev, föräldrar och lärare tillsammans och diskutera trivsel skolan. Eleverna fick själva berätta om hur de upplever sin situation i skolan utgående från en blankett där man kunde fylla i glad gubbe, mellanglad eller sur gubbe. Jag tror det är viktigt att eleverna lär sig att reflektera över sin egen trivsel och så kan vi på utvecklingssamtalet fundera på vad vi kan göra för att det ska bli ännu bättre. Intressant att följa med elevernas utveckling. Nu kunde de själva berätta om hur de fyllt i blanketten och jag som lärare och föräldrarna bara lyssnade.

Tanken med den andra blanketten var att se på hur eleven är delaktig i skolan på olika sätt genom att ta ansvar, initiativ och visa på sin kreativa förmåga. Eleverna fick här lära sig nya ord såsom självtillit, initiativ och kreativ. Eleven fick först berättade sin synpunkt och därefter berättade jag som lärare hur jag anser att elevens delaktighet syns i skolan. Ofta tyckte vi likadant vilket är skönt, men ibland fick jag som lärare berätta om hur jag upplever situationen. Jag strävar efter att eleverna ska bli självmedvetna om hur de uppför sig och hur de tar ansvar för då är det också lättare att utvecklas och ändra på beteenden till det bättre.

Alla elever fick IUP (individuell utvecklingsplan) där jag som klasslärare fyllt beskrivning i elevernas uppförande, arbete, styrkor, framsteg och träningsmöjligheter. I varje ämne har respektive lärare fyllt i omdömen. Jag tror och hoppas att IUP:na är till hjälp för eleverna och föräldrarna att bli medvetna om skolgången och kunna bilda nya mål för att utvecklas. Innan samtalet avslutas skriver vi tillsammans sociala och kunskapsmål där elevens åsikter är det primära. Eleven, föräldrarna och klassläraren skriver under överenskommelsen.

Jag tackar för det öppna diskussionsklimatet jag upplever oss ha mellan föräldrar, elever och lärare!

Trevlig helg!
Klasslärare Stefan

1 kommentar:

  1. Ja mycket nyttigt med samtal, bra jobbat Stefan!
    rektor Nina

    SvaraRadera