fredag 26 april 2013

Vecka 17

Kursplansarbete

Den senaste månaden har vi, Christel och Stefan, utarbetat kursplan för årskurs 4–6 samt reviderat den befintliga kursplanen för åk 1–3. 

Syftet med kursplanen är att tydliggöra för elever, lärare och föräldrar vad som tas upp i de olika läroämnena under respektive årskurs. Kursplanen fungerar som utgångspunkt när lärarna gör sin årsplanering. När vi har jobbat har vi utgått från den Svenska Läroplanen 2011 och samtidigt kompletterat med finländska influenser. 

Kursplanen för årskurs 4–6 finns redan nu på hemsidan under Styrdokument. Kursplanen för åk 1–3 läses och kontrolleras som bäst av rektor Nina och kommer därefter att granskas av lärarkollegiet innan den sätts ut på hemsidan. 

Christel och Stefan        
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar