onsdag 6 april 2011

Vecka 14: nationella prov och dansNationella prov
Den här veckan har vi under fyra dagar á 60 minuter haft nationella prov i svenska. Det har varit samtalsövningar där eleverna skulle enas om en uppgift, att våga säga sin åsikt, att även kunna lyssna på de andra och komma fram till ett gemensamt beslut. De har fått öva läsförståelseförmågan på olika sätt och även att kunna skriva en berättelse med penna. Att skriva berättelser med penna är ovant för oss på Gripsholmsskolan.

Vi gör detta på riktigt och eleverna vet nu att de bl a ska äta frukt på rasten före, för att få lite extra energi och även besöka toaletten. Innan vi startar har varje elev en tystläsningsbok eller annan uppgift bredvid sig till hands då uppgifterna är klara. Vi håller total tystnad under att proven skrivs, dels för att eleverna ska lära sig att ge varandra arbetsro, dels för att visa respekt för de andra i klassen. Detta har fungerat mycket bra vilket är roligt att kunna berätta.

Vi har påpekat att det är viktigt att läsa igenom frågorna och svarsalternativen noga för att svaret ska bli så korrekt som möjligt.

Generellt ger eleverna skenet av att de nationella proven varit enkla och roliga att göra.

Trivsam skola
Under de senaste veckorna har det hänt en positiv förändring i klass 3. Eleverna har utvecklat en mycket större gemenskap och ödmjukhet mot varandra och även mot mig som lärare. De stöttar varandra på ett helt annat sätt än tidigare och håller ihop. Istället för att leka parvis eller att gå ensam på rasterna har nu ett flertal elever umgåtts i större grupper där det även har varit blandgrupper med killar och tjejer. När nu eleverna övar till Stafettkarnevalen har de ett gemensamt mål de strävar efter. Alla vet vad som gäller, det är rätt så tydliga ramar och mål. De vet vad de ger sig in på och vill tillsammans nå ett gott resultat. Om inte annat så får de ha roligt under några dagar på sina resa. Vi på skolan är tacksam att kunna ha Long med som tränare. Han är en erfaren tränare och tar både den fysiska och den psykologiska aspekten i åtanke då han planerar sina träningar. Visst sker det missförstånd bland eleverna från och till, men jag vågar påstå att de nu har ett helt annat förhållningssätt och annan tillit till skolarbetet, till oss lärare och till sina klasskompisar. Visst är det härligt att kunna se denna positiva utvecklingen hos barnen. Vi fortsätter träningarna i Stafett, socialträning i tjej- och killgrupp och vardaglig träning i klassen. Helt underbara tjejer och killar har vi klassen och det ska vi vara stolta över!

Eleverna skriver:
Vi har haft nationella prov Amanda. & det gick bra :-)
Vi har haft staffet som vanligt. Det var kul. Klara.
Vi har byckt kojor Virginia.
Vi har hatt fri Dator. Felix
Det vaaaaaaaaaaaaar jäääääääääääääääääätte kul med nationella:) Silke
Vi har spelat fotboll som vanligt Vidar
På rasten så gick vi till Hjortagen.Laura
Skolgården har blivit en stor vattenpöl. William
Vi har haft nationella prov. Elias
Har haft natshonelt prov jippi Majken.
Jag har haft en resturang. Gustaf
vi här varigt i hjorthagen på rasterna. Sanne :-)
Vi har spelat fotboll. Emil
Vi hadde övning på brandlarmet det var kul men man frös. Nike
Vi har haft dans det var jätteroligt! Åsa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar