fredag 11 januari 2013

Vecka 2


Har du en bra studieteknik?

God fortsättning! 
Läsåret 2012/2013 fortsätter och jag tycker att det så här i början av en ny termin passar perfekt med lite eftertanke vad gäller studieteknik. Kanske kan du formulera ner ett nyårslöfte som har med läxläsningen att göra.  Även om du anser dig ha en god läxrutin är det bra att fundera över vad som gör att läxläsningen går bra eller mindre bra och hur du tidseffektivt kan lära dig nya saker. God studieteknik är a och o för att du ska lära dig optimalt och för att du ska finna inlärningen intressant, rolig och motiverande. 

Frågorna nedan kommer vi att reflektera över i klassen under nästa vecka. Allt är taget från Förbundet Hem och Skola Finland.
Jag ser till att jag har lugn och ro.
Jag sover tillräckligt mycket.
Jag äter hälsosamt och regelbundet.
Jag motionerar och är dagligen ute.
Jag har någon att tala med om sådant som bekymrar mig.
Jag tar reda på sådant som jag missat.
Jag har en bekväm plats att jobba med läx- orna vid.
Jag har mitt material samlat på ett ställe. Jag har bra belysning.
Jag planerar min tid väl.
Jag gör mina hemläxor kl. ________
Jag tar pauser då jag sträcker på mig och slappnar av.
Jag läser rubriker och underrubriker. Jag tittar på bilderna.
Jag läser texten och stryker under nyckelorden.
Jag skriver ner viktiga/svåra ord.
Jag använder en ordbok och slår upp svåra ord.
Jag frågar en vuxen om jag inte förstår något.
Jag repeterar, läser texten flera gånger. Jag ber någon förhöra mig.
Jag gör tankekartor och ritar bilder. Jag läser böcker och tidningar.
Jag löser korsord.
Jag lyssnar på berättelser t.ex. på CD.
Jag skriver brev eller dagbok.
Jag använder Internet och besöker biblioteket.

Lycka till!
Hälsningar Christel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar