fredag 24 augusti 2012

Vecka 34: Skolstart


Föräldramötet 
- en sammanfattning
Skolrutiner
På morgonen är det viktigt att eleverna kommer i tid och ställer upp utanför porten klockan 8.15.  Läraren säger när eleverna får komma in. Eleverna hänger snyggt upp sina kläder och ställer skorna på hyllan innan de ställer upp och tar läraren i hand.  Vi tycker det är viktigt att ta eleverna i hand och titta varandra i ögonen på morgonen. Det är en första kontakt med eleven. 
Om ett barn är sjukt ber vi er föräldrar att sms:a läraren före 8.15. Ifall ni längre på förhand vet att ert barn är sjukt går det bra att mejla.
På lektionen råder god arbetsro. Lektionerna är ett arbetspass och rasterna ett relationspass som Steinberg brukar säga. Om man vill säga något räcker man upp handen och väntar på sin tur.  Toalettbesök får göras under lektionstid när eleverna jobbar, men eleven ska alltid meddela läraren. 
Telefonen får vara med i skolan, men den ska vara ”osynlig” dvs avstängd eller på tyst under hela skoldagen, även på Eftis.
Ansvarseleverna/klassvärdarna i klassen hjälper läraren att dela ut bl a papper, torkar tavlan, hjälper till lite extra. De håller även ett referat om en nyhetsartikel den veckan.
På lunchen sitter vi tysta och avnjuter skolmaten. Klass 4 och 5 får sitta i det nya kabinettet som är inrett av kökshjälparen Anu. 
Datarutiner
När vi går med datorn håller vi locket stängt. Detta för att undvika skador på datorn. Locket är även stängt när eleverna lyssnar på instruktioner. Ibland får eleverna ”fri data”. Detta innebär att eleverna får valfritt bestämma vad de vill göra under lektionen, MEN de ska alltid visa för läraren vilka program de önskar gå in på och så bestämmer läraren om det är lämpligt eller inte. Vi uppfostrar eleverna till att våga berätta för oss ifall de går in på något olämpligt.  Datorerna används endast under skoltid, eftersom datorerna låses in efter skoldagens slut, detta för att öka säkerheten. 
Hemuppgifter
Eleverna i klass 4 får 2 hemuppgifter varje dag, i klass 5 2-3 varje dag, under helgerna har eleverna inga uppgifter. Hemuppgifterna ges för att eleverna skall repetera och befästa det som tagits upp i skolan.  Vi strävar efter en god studieteknik och vi ber er föräldrar att hjälpa era barn till att hitta den teknik som passar just dem. 
Utvärdering
Med jämna mellanrum hålls prov och förhör av olika slag. Det kan vara skriftligt läxförhör, prov med tid för förberedelse, bokreferat, keynotepresentationer osv. Den dagliga lektionsaktiviteten är minst lika viktiga i bedömningen av elevens kunskaper.
Skolans allmänna policy
Vi representerar skolan när vi vistas utanför skolan. Vi går på led, uppför oss väl, är artiga och trevliga mot dem vi möter.
Skolans trivselregler
Vi visar varandra respekt och empati genom att:
 • Vi tar oss tid, lyssnar aktivt och ser alla.
 • Vi hälsar på varandra och tilltalar varandra på ett trevligt sätt och helst med namn.
 • Vi bejakar alla känslor, men tillåter inte någon att slå, skada eller säga dumma saker.
 • Vi tar allas åsikter på allvar, uppmuntrar oliktänkande och bemöter alla med respekt, även om vi inte håller med.
 • Vi har positiva förväntningar på alla.
 • Vi uppmuntrar varandra och tar tillvara alla tillfällen till att berömma.
 • Vi ber om förlåtelse/ursäkt när vi gjort fel.
 • Vi följer regeln: - Jag är mot andra, som jag vill att andra skall vara mot mig.
 • Vi kommer i tid.
 • Vi följer gemensamma uppsatta regler och överenskommelser.
 • Vi är tydliga och står vid vårt ord.

Vi skapar trygghet genom:
 • Ett tillåtande klimat.
 • Att alltid visa att "Jag tycker om dig, även om jag inte tycker om det du gjort nu."
 • Att vi visar att alla duger även om man misslyckas ibland.
 • Att barnen lär känna och kan vända sig till alla vuxna på skolan.
 • Fasta rutiner, gemensamma regler och kontinuitet.
 • Att vara tydliga i vad som gäller.
 • God framförhållning för att undvika stress.
 • Att alla ska känna att de har möjlighet att påverka sin situation.
 • Fadderverksamhet.
 • Väl fungerande mobbnings- och elevvårdsteam.
 • Samverkan med hemmen i en öppen dialog.

Stödkassa
Inom kort kommer ett konto för frivilliga donationer att läggas ut på hemsidan. Alla elever ska få delta i skolans aktiviteter. Om en elev behöver ekonomiskt stöd för att delta i en aktivitet som kostar, ombedes ni kontakta rektor Nina.  Allt med största sekretess. 
Allergier och dieter
De elever som behöver en specialdiet på skolan skall ge ett läkarintyg till skolan.  Var noga med att meddela oss lärare om ert barns allergier.
Uppdatering av uppgifter
För att ni ska få den information ni behöver är det viktigt att ni uppdaterar era kontaktuppgifter. Det finns en länk på hemsidan där man klickar vidare och fyller i sina kontaktuppgifter. Dessa uppgifter kopieras därefter direkt in i elevregistret.


Tack för att ni kom på föräldramötet!
Med hopp om ett trevligt läsår!
Christel och Stefan

1 kommentar:

 1. Nu trampar vi igång igen, har legat av oss lite under sommaren... Tack för påminnelse om alla rutiner! Riktigt vartmt välkommen Christel, hoppas du skall trivas fint i klassen!
  Kram från Petra! (Åsas mamma)

  SvaraRadera